Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  1. Zpracováváme a budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  2. plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  3. umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje zpracováváme z důvodů, které následně uvádíme.

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje jako jsou jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu používáme:

  1. K účelu plnění smlouvy např. zaslání poukazu, k rezervaci služeb atd.
  2. K informaci o plánovaných slevových akcí a jiných výhodných informací, jako je obchodní sdělení a zasílání newsletterů.
  3. V případě, že v průběhu konání Vámi objednané služby je pořízena fotografická dokumentace či video záznam, které nám spolu s Vaším hodnocením poskytujete, můžeme tyto materiály použít v rámci zveřejnění Vašeho hodnocení, především na webu, sociálních sítích, případně v našich propagačních materiálech. K tomuto nám udělujete výslovný souhlas. V případě, že byste si toto rozhodnutí rozmysleli, můžete nás kontaktovat s žádostí o stažení těchto materiálů.
  4. Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (údaje uvedené na faktuře) budou použity k souladu se zákonnou povinností pro vystavování a evidenci daňových dokladů.